Opptakskriterier

Opptak av elever til Lundheim folkehøgskole starter 1. februar og pågår så lenge det er ledige plasser. Elever som trenger særskilt oppfølging og tilrettelegging bes sende søknad  så tidlig som mulig.

Opptaksprosedyrer

Når vi har mottatt søknad fra deg, vil du få tilbakemelding på e-post om at søknaden din er registrert hos oss. Hvis det er opplysninger vi savner, vil vi ta kontakt og be om disse.

Din søknad blir så behandlet av skolens opptaksteam, og du vil få svar så fort som mulig. Hvis opptaksteamet trenger flere opplysninger for å ta stilling til opptak, vil du eller de som du har oppgitt som referanser bli kontaktet.

Når opptaksteamet har bestemt seg, sendes opptakserklæring eller avslag i posten til deg.
Du får vanligvis 14 dager på å bestemme deg om du tar i mot plassen eller ikke, men du kan be om lengre betenkningstid.

Når vi har mottatt erklæring fra deg, og innmeldingspenger er betalt, blir du registrert som elev hos oss, og vi sender deg bekreftelse på det på e-post.
I juni sender vi ut brev med informasjon om skoleåret.

Kommer alle inn?

I noen få tilfeller må vi dessverre svare nei.

Vi har 18 års grense. Søkere under 18 år vil bli vurdert, men det er bare i særlige tilfeller at søkere under 18 vil bli tilbudt plass. Antallet elever under 18 år skal ikke overstige 10 % av elevflokken.

Lundheim folkehøgskole er folkehøgskolen som inkluderer. Vi skulle gjerne ha tilbudt plass til alle som søker, men med begrensede ressurser har vi ikke muligheter til det.

Hvis vi etter grundig behandling kommer til at vi ikke har de nødvendige ressurser til å tilby deg godt opplegg, vil vi måtte svare nei på søknaden.

Et avslag bygger ofte på en totalvurdering der vi må ta hensyn både til undervisningen på de ulike linjene og miljøet på fritiden. Vi ser det som vårt ansvar å sette sammen grupper som vi mener kan fungere på bakgrunn av den personalsituasjon vi har. I enkelte tilfeller innebærer det at vi ikke kan ha for store sprik i ferdighetsnivå.

Vi har lang erfaring og stor kompetanse på å tilrettelegge for elever med bevegelseshemminger, men vi har ikke kompetanse på skolen til å tilrettelegge et folkehøgskoleår for alle oppfølgingsbehov. Vi har ikke spesialkompetanse på å tilrettelegge for elever med store lærevansker, utviklingshemming, store atferdsvansker eller alvorlige psykiske vansker.

Noen folkehøgskoler har egne linjer/plasser spesielt rettet mot elever med store lærevansker/ utviklingshemmede. Det har ikke vi.

Vi har ikke spesialkompetanse for spesialundervisning av syns- eller hørselshemmede elever, men vi har god erfaring i å tilrettelegge for et godt folkehøgskoleår for ungdom med syns- og hørselshemminger. 

Et folkehøgskolemiljø kan være krevende. På vår skole er ca. 75 ungdommer samlet 24 timer i døgnet på et relativt lite område. Det kreves vilje og evne til å ta hensyn til andre og sosial kompetanse for å kunne gå inn i en slik setting. Det kreves også tilstedeværelse. Derfor forbeholder vi oss retten til å se på tidligere fravær samt karakterer i orden og atferd før vi foretar vår vurdering.

Om enkelte linjer

  • På Global  må du være selvhjulpen i forholdsvis røffe omgivelser i Afrika og Sri Lanka.
  • På Fotball  trenger du ikke være på elitenivå, men du må kunne delta i en fotballkamp.
  • Allround- linjene er spesielt rettet mot ungdom som trenger særlig oppfølging og tilrettelegging.