Global Pluss

Kulturkræsj?

En ting er å oppleve verden. Men hvordan tolker og oppfatter vi den verden vi har møtt? Hva ligger bak, og hvilken ny forståelse får vi ved å gå i dybden? 

 

Global Pluss gir deg en større faglig tyngde for å forstå verden, og oss i den. 

Global
Global Pluss kan kun velges av de elevene som har valgt Global Afrika og Asia. Dette er linja for deg som virkelig vil vise ditt personlige engasjement, og som drømmer om å studere utviklingsstudier eller sosialt arbeid.
Pris
Går du på Global Pluss koster det 1.000 kr i tillegg til skolepengene. Dette inkluderer alt vi bruker av utstyr i løpet av året.
Pluss
På Global Pluss får du det lille ekstra! Ikke bare får du teori og forståelse for verden du opplever, du får og opplæring i å ta de beste reisebildene.
Reise
Du er med på reisene til Global, men du får også andre spennede turer for å se internasjonalt arbeid lokalt, besøk hos Strømmestiftelsen eller besøke bedrifter og steder med fokus på klima og miljø.
Undervisning

Vi får besøk av mange spennende gjestelærere utenfra, som forteller om sitt arbeid for veldedige organisasjoner, fredsarbeid eller arbeid med lokalbefolkningen i konfliktområder og u-land. Vi får besøk av Strømmestiftelsen som er skolens samarbeidspartner.

Praktisk arbeid
Selv om det er et teoretisk perspektiv på global Pluss bruker vi mye tid på praktiske gjøremål. Du lærer å lage globale retter på skolekjøkkenet, utforsker musikk, har rollespill, eller forstår verdenshistorien gjennom å spille poker.

I løpet av året fordyper vi oss i hovedsak i disse tre temaene: 

 

Fattigdom & Fattigdombekjempelse
Kultur
Konflikt & Fredsarbeid

Hva er en NGPgjør noen "fattige" kan forklare ulike kulturerforårsaker krigkan vi lære av verden?

Eivind Eikli Hiorth
Eivind Eikli HiorthLærer Global