Global - Afrika og Asia / Pluss Søk på linjen

 

På grunn av situasjonen med korona-viruset er det vanskelig å med sikkerhet love normal reisevirksomhet slik som vi ønsker i skoleåret 2020-2021. Det vi kan love er at dersom norske folkehøgskoler får til å reise kommende skoleår, så skal vi være blant dem som gjør det. Læreren på Global er forsiktig optimist. Neste skoleår vil uansett mer av fokuset enn normalt ligge på det "glokale" perspektivet. Vi benytter nærområdene ved hav og hei, og prøver å se Norge i en større sammenheng. Finner vi søppel fra Thailand på våre strender? Hvor havner i så fall vår søppel da?

 

Global gir deg opplevelser du aldri vil glemme. En soloppgang i Asia. Løver i Afrika. Feltarbeid med prosjekter som bekjemper fattigdom, demper konflikt og skaper en bedre verden.


Unike reiseopplevelser - Feltarbeid - Konflikter & forsoninng - Fattigdom & kulturkrasj - Safari & eventyrlige strender - Casestudier i konfliktteori

 

ico insta Når vi er på tur! Følg med linjen på Instagram!

ico facebook Når vi er på tur, følg oss på skolens Facecebookside.

   

 

 

En vanlig uke på Lundheim

Hos oss får du to linjer som gir deg et mer variert og spennende folkehøgskoleår. Uketabell for hver uke blir hengt opp på infotavle i god tid før uken begynner. Men ofte ser en uke ut som her.

 

legende blaa - Linjefag 1 mandag - onsdag

legende magenta - Linjefag 2 onsdag - fredag

 

En uke for deg som velger to linjefag

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Fellesfag Fellesfag Linjefag 1 Linjefag 2 Linjefag 2  
2
3 Linjefag 1 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Linjefag 1 Linjefag 2 Fellesfag
5 Studietid Praktisk arbeid
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag - I tillegg blir det egne valgfaguker

 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Fellesfag Fellesfag Linjefag 1 Linjefag 2 Linjefag 2  
2
3 Linjefag 1 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Linjefag 1 Linjefag 2 Fellesfag
5 Studietid Praktisk arbeid
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag - I tillegg blir det egne valgfaguker