stipendiat

Stipendiat Søk på linjen

Stipendiatlinje på Lundheim er for deg som ønsker verdifull praksis og ledertrening med tanke på mulig yrkeskarriere innen undervisning, miljøarbeid eller helse og omsorg. Gjennom skoleåret vil vi legge til rette for personlig modning og vekst og øke din sosiale, personlige og faglige kompetanse.