Elevstevnet 2018

Vi minner om årets elevstevne på Lundheim. Elevstevnet 2018 blir 17.-19. august 2018. Alle venner av Lundheim folkehøgskole er hjertelig velkomne, men elever og tilsatte som har jubileum i 2018, er spesielt velkomne.

 

Disse årskullene har jubileum:

2012/2013 (5 år), 2007/2008 (10 år), 2002/2003 (15 år), 1997/1998(20 år), 1992/1993 (25 år), 1987/1988 (30 år), 1977/1978 (40 år), 1967/1968 (50 år) 1957/1958 (60 år)

Velkommen til elevstevnet 17.8.-19.8.2018!

Programmet for Elevstevnet 2018 er ikke helt klart ennå, men her er programmet for i fjor:

Program 2017

Fredag 18.08
18.00 Kvelds
20.00 Cafè med lotteri og quiz
21.30 Kveldskonsert med Tom Erik Risnes

Lørdag 19.08
09.00 Frokost
10.00 Ukens time- Informasjon om Lundheim folkehøgskole i auditoriet
10.30 Filmen om Lundheimrittet
11.30 Tur til Moi
14.00 Grøt
15.30 Årsmøte i elevlaget Lundheims venner
16.00 Lundheim-Kahoot
18.30 Festmiddag
20.00 Festkveld i gymsalen
med blant annet Vidar Bogstad, Øystein Ellingsen, 
Benedikte Drivdal, Laila Kaasa og Brit Sønnøve Drivenes 
22.00 Jubilantene mimrer

Søndag 20.08
09.00 Frokost
11.00 Søndagssamling med Reidun Larsen
12.30 Middag
13.15 Avreise