Pris

Stipend og lån:
Blir gitt etter regler for Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om  stipend. Forutsetning for dette er at du fullfører skoleåret.  Skoleåret 2017/2018 er stipendet  på   42 536. kr. Dette blir utbetalt månedsvis. I tillegg kan du søke om lån på 63 804 kr.  Se www.lanekassen.no for mer informasjon.

Ekstra stipend fra Lånekassen
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få ekstra stipend. Det ekstra stipendet på 3 631 kroner per måned kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen.

Aldersgrense: 18 år, innen 31.12.
Varighet: 33 uker, fra slutten av august til midt i mai.
Opptak: skjer fra 1.februar og varer så lenge det er plasser ledig.
Studiepoeng: Alle med fullført videregående skole (studiekompetanse) får 2 kompetansepoeng, for opptak til høgskoler.

Betaling
Første avdrag på kr 15 000 betales innen 1. september. Resten fordeles over fire avdrag. Betaling av 2. semester foregår på samme måte.

NB!
Dersom du slutter på Lundheim før skoleåret er ferdig, må du betale for de seks følgende ukene. ( Det gjelder kost og losji, semesteravgift, enkeltromstillegg og linjekostnader.)Det er en fellesregel for alle folkehøgskolene i Norge. Regelen gjelder uansett sluttårsak.

Dietter
Hvis du har behov for egen diett, så vil vi gjerne tilpasse dette for deg., men vi ber om dokumentasjon på dette. Ekstra diettkostnader per måned vil som regel utgjøre mellom 500 og 1500 kr. For elever med eksempelvis cøliaki vil dette utgjøre en merkostnad på kr 1000. Du har rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av dietter. Mer informasjon kan du finne på NAV Helse.

Vegetarmat
Det serveres vegetarmat til alle måltider .Ingen ekstra kostnader. Er du veganer si fra, kost kan tilrettelegges.

Ferier

Skolen er stengt i høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Priser 2018/2019:    NOK
Kost og losji   66 000
Semesteravgift (materiell, turer etc)     8 000
Studietur Kina   (cirka)   18 500
Enkeltromstillegg     4 000
Tillegg bad og toalett på rommet     4 000
 Innmeldingspenger     2 100
Linjerelaterte kostnader:    
Allround A     2 600
Allround B     2.600
Cosplay     3 100
E-sport     3 100
Zoom!     2 600
Fotball     2 600
Sport Unique     4 100
Gla'Mat      4 500
Global     32 000 (turer inkludert)
Kreativ data     3 600
Media     2 600
Musikk     2 600
Sport     4 100