SKOLERUTA 2020 – 2021

23.08   SKOLESTART
.  

HØSTFERIE

Utgår pga. Covid-19

   

FRIHELG

Utgår pga. Covid-19

   

JULEFEST

Utgår pga. Covid-19

09.12.-04.01.    JULEFERIE

Skoledagen avsluttes 08.12. kl. 12.00
Internatet stenges 08.12. kl. 16.00
Frammøte for elevene 04.01. innen kl. 23.00
Internatet åpnes 04.01. kl. 15.00

12.03.-14.013   MINI – FOLKEHØGSKOLE / FORELDREHELG
   

VINTERFERIE

Utgår pga. Covid-19

15.03.-06.04.  

PÅSKEFERIE

Skoledagen avsluttes 14.03. kl. 12.00
Internatet stenges 14.03. kl. 16.00
Frammøte for elevene 06.04. innen kl. 23.00
Internatet åpnes 06.04. kl. 15.00

23.04.- 25-04.   LUNDHEIMRITT
15.05.   AVSLUTNINGSDAG

 

pdfSKOLERUTA_2019-2020.pdf

 

NB: Med forbehold om endringer!