SKOLERUTA 2020 – 2021

23.08   SKOLESTART
03.10.-12.10.  

HØSTFERIE

Skoledagen avsluttes 02.10 kl. 12.00
Internatet stenges 02.10 kl 16.00
Frammøte elevene 12.10 innen kl. 23.00
Internatet åpnes 12.10 kl. 15.00

06.11.-08.11.  

FRIHELG

Skoledagen avsluttes 05.11. kl. 23.00
Frammøte for elevene 08.11. innen kl. 23.00

16.12.    JULEFEST
18.12.-05.01.    JULEFERIE

Skoledagen avsluttes 17.12. kl. 12.00
Internatet stenges 17.12. kl. 16.00
Frammøte for elevene 05.01. innen kl. 23.00
Internatet åpnes 05.01. kl. 15.00

15.01.-17.01.   MINI – FOLKEHØGSKOLE / FORELDREHELG
27.02.-08.03.  

VINTERFERIE

Skoledagen avsluttes 26.02. kl. 12.00
Internatet stenges 26.02. kl. 16.00
Frammøte for elevene 08.03. innen kl. 23.00
Internatet åpnes 08.03. kl. 15.00

27.03.-06.04.  

PÅSKEFERIE

Skoledagen avsluttes 26.03. kl. 12.00
Internatet stenges 26.03. kl. 16.00
Frammøte for elevene 06.04. innen kl. 23.00
Internatet åpnes 06.04. kl. 15.00

23.04.- 25-04.   LUNDHEIMRITT
13.05.   AVSLUTNINGSDAG

 

pdfSKOLERUTA_2019-2020.pdf

 

NB: Med forbehold om endringer! (Spesielt aktuelt i år mht. situasjonen rundt korona)