Ofte stilte spørsmål

 

SPØRSMÅL:   SVAR:
Hvordan velger jeg to linjer?   Du velger en linje fra Linjefag 1 og en linje fra Linjefag 2. Alle linjene fra Linjefag 1 går samtidig. Det samme gjør linjene fra Linjefag 2. Du kan derfor ikke velge to linjer fra samme meny. Hvis du velger Global, velger du ikke flere linjer.
Hva vil det si at Lundheim er en inkluderende skole?  

På Lundheim går det som kjent både elever med og uten funksjonsnedsettelser.

Lundheim har lang erfaring i å legge til rette for elever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging. Skolen er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede elever.

Vårt mål er å være et møtested for ungdom med og uten funksjonsnedsettelser. På vårt møtested ønsker vi at ungdom med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal lære sammen, lære av hverandre og i samhandling skape et folkehøgskoleår.

Vi ønsker at alle skal kjenne seg inkludert og som likeverdig del av fellesskapet på skolen.

Vi ønsker samtidig at alle skal møte utfordringer på sitt nivå. Det betyr at vi også, for eksempel, setter opp turer til Kjeragsbolten, selv om ikke alle våre elever kan delta.

Må jeg være kristen for å gå på Lundheim?  

Nei, vi ønsker at alle uansett religion, livssyn og livsoppfatning skal føle seg velkommen og som en naturlig del av fellesskapet på skolen. Toleranse og åpenhet er viktige verdier for oss.

Samtidig ønsker vi ikke å legge skjul på at Lundheim har et kristent verdigrunnlag.

Hver uke har vi en frivillig kristen samling.

Hvor er Moi?  

Moi er sentrum i Lund kommune i Rogaland, like ved fylkesgrensa til Vest - Agder. Med andre ord er Moi sånn cirka midt mellom Stavanger og Kristiansand, i det som før ble kalt "dalstroka innanfor".

Er det enkelt å reise til og fra Lundheim?  

Ja!
E- 39 går gjennom Moi. Det er ca halvannen time å kjøre fra Stavanger og cirka to timer å kjøre fra Kristiansand.
NOR-WAY Bussekspress stanser på Moi. Skolen ligger cirka en kilometer fra der bussene stanser.
Jernbanen stanser på Moi stasjon. Jernbanestasjonen er cirka en kilometer fra skolen.
Nærmeste flyplass er Stavanger Lufthavn, Sola, cirka halvannen times kjøring fra Lundheim. Det er hyppige flybussavganger mellom Sola og Stavanger jernbane- og busstasjon.

Er Moi et stort sted?  

Moi er sentrum i Lund kommune. Lund kommune har cirka 3200 innbyggere.

På Moi finner vi Nordens største vindusfabrikk, NORDAN. Du kan kjøpe tresko og skinnklær (ALEXANDER) og spennende interiør og møbler på LANDSTIL.

Moi ligger vakkert til ved Lundevannet. Det er gode muligheter for naturopplevelser.

Hva skjer på Lundheim etter undervisning?  

Verksteder, gymsal, treningsavdeling, musikkrom, TV/foto-studio og datarom står til elevenes disposisjon. Det er fritidsgrupper og miljøtiltak.

Men aller viktigst: Du er sammen med ca 75 andre ungdommer.

Er det noen særlige opptakskrav for noen av linjene?  

Ja, her er noen krav:

  • På Global må du være selvhjulpen i forholdsvis røffe omgivelser i Afrika og Sri Lanka.
  • Global er en linje som ikke er tilrettelagt for alle.
  • På Fotball trenger du ikke være på Tippeliganivå, men du må kunne delta aktivt i en fotballkamp.
  • Allround- linjene er spesielt rettet mot ungdom som trenger særlig oppfølging og tilrettelegging.