top of page

Nyttig informasjon

Denne siden inneholder nyttig informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt.

Årsplan

Det kan komme endringer i opplegg, men ferier og frihelger er lagt fast i årplanen.

Kostnader

Under kommer en komplett kostnadsoversikt. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i priser oppgitt på eksterne nettsted.

Timeplan

Som du kanskje har sett i årsplanen er ukene svært forskjellige. Men når vi har uker uten prosjekt og turer, kan en uke se slik ut:

Opptak

Opptak til skoleåret starter 1. februar. Det er løpende opptak helt frem til en linje er full, eller til skolestart.

Søknadsprosess

Det er ikke lett å vite hvor man skal søke, hva man vil gå eller hvordan man i det hele tatt søker. 

bottom of page