Husorden

Å gå på folkehøgskole er å delta aktivt! Trygghet og trivsel i skolemiljøet er noe vi skaper i fellesskap - ved å respektere og tolerere hverandre. For å hjelpe deg å gli inn i vårt lille samfunn har vi disse husordensreglene:

Undervisning:

  Undervisning, morgensamlinger og enkelte av skolens arrangementer er obligatoriske.
Miljø:

  Trygghet og trivsel for alle er et viktig mål for oss. Vi tillater ikke mobbing, fysisk eller psykisk vold.
Rusmidler:  

Skolen har som mål å ha et rusfritt miljø. Oppbevaring og bruk av alkoholholdige drikker og andre rusmidler, uansett mengde, er forbudt. Det er heller ikke tillatt å oppholde seg på skolens område under påvirkning av rusmidler.

Bruk av hasj og andre illegale narkotiske stoff mens du er elev på Lundheim folkehøgskole, også i ferie og fritid, vil bli behandlet som straffbar handling, se punktet ”Brudd på reglene” nedenfor.

Brudd på reglene:

  Ved brudd på ordensreglene kan en elev bli bortvist fra skolen for kortere eller lengre tid - eller bli utvist for godt. Det samme gjelder hvis en elev begår straffbare handlinger, på eller utenfor skolens område.