top of page

Global - Afrika Halvår

Linja for deg som er eventyrlysten og glad i å reise! På Global reiser vi og opplever verden sammen.

Du lærer om ulike kulturer og måter å leve på, om hvorfor det er krig og urettferdighet i verden, om fred, håp, glede og ulike veier mot fremtiden. 

 

Når du går Global - Afrika og Asia velger du ikke linjevalg 2. Du går Global hele uken. 

I løpet av skoleåret reiser vi på flere turer, på linjeturene opplever du blant annet: 

Øst- Afrika

To-ukers tur som starter i hjertet av Øst- Afrika, Kigali i Rwanda. Fordommene mot Afrika får du rett i fleisen. Kigali er en moderne storby, selve symbolet på håp etter en vond afrikansk konflikt. Vi lærer hvordan de har reist landet gjennom å delta i landets månedlige dugnadsarbeid, for eks. med å plante trær. Opplevelsene er varierte og dype. I Uganda går vi ut i felten med bistandsprosjekter og kjører firehjulinger gjennom bushen. Du får oppleve dyrelivet, safari og en fantastisk natur!


Konflikt og forsoning, fattigdom og kulturkrasj

Vi møter tidligere ofre og overgripere sammen, for virkelig å forstå begreper som konflikt, forsoning og tilgivelse. Vi ser på fattigdom, kulturkrasj, religion og andre faktorer som former verden i vår globaliserte hverdag.


Case-studier i konfliktteori

 

Våre to case-studier i konfliktteori blir Rwanda (høst halvår) og Sri Lanka (vår halvår), som vi også fordyper oss i mens vi er der. Vi ser på likheter og forskjeller i konfliktene, og på hvordan de er forsøkt løst. Først og fremst møter vi menneskene på begge sider av konfliktene.

Pris

Grunnbeløp

Innmeldingsavgift

Linjepris

47 900 kr

2 650 kr

24 000 kr

74 550 kr

Totalt

Går du halvåret Global - Afrika går du bare denne linjen, det vil si du har Global hele uken. Pris for linjeturene er inkludert i linjeprisen. I tillegg kommer lommepenger, pris på rom, 

Lærer

bottom of page