Historie

Bakgrunn

Folkehøgskolen er blitt kalt Skandinavias bidrag til verdenspedagogikken. Det er den danske dikterpresten N.F.S: Grundtvig (1783-1872) som har fått navnet  "Folkehøgskolens far". Grundtvig selv grunnla ingen skoler, men det er hans tanker som danner grunnlaget for folkehøgskolebevegelsen.

Grundtvig ønsket en annerledes skole enn datidens "sorte skole", latinskolen. Det skulle være en skole uten karakterer og eksamen, "en skole for livet", der livet selv stod i sentrum. "Det levende ord" skulle være i sentrum, og skolen skulle vektlegge "den levende vekselvirkning" mellom lærer og elev.


Folkehøgskolen i Norge

Den første folkehøgskolen i Norge ble grunnlagt ved Hamar i 1864, men mest kjent blant de første folkehøgskolene er Vonheim, med Christopher Bruun som rektor og Bjørnstjerne Bjørnson i nabolaget. Bruun var en sterk personlighet, ofte i ordskifte med Bjørnson. Det sies at han skal være en av modellene til Ibsens "Brand".

Folkehøgskolene stod midt i de sterke strømninger og bevegelser som preget vårt land i begynnelsen av det forrige århundret ( demokratisering, norskdom, målsak, avholdssak osv.) I 1893 kom den første kristne ungdomsskolen med en sterkere kristen betoning og med røtter i Haugianismen og andre vekkelsesbevegelser.


Folkehøgskole for funksjonshemmede

Det var en gruppe som ikke hadde noen folkehøgskole, de funksjonshemmede. Etter initiativ fra kretser innen vanførelagene i Agder og Rogaland kom Fjordsyn   folkehøgskole, ungdomsskolen til Norges vanførelag i gang i noen gamle tyskerbrakker på Riska ved Sandnes. Slik startet Skandinavias første folkehøgskole for funksjonshemmede.

Det var Ragnvald Ask , lærer ved Fredtun, Frikirkens folkehøgskole, som tok imot utfordringen og ble skolens første rektor. Han var i sannhet en pioner. Fra uhyre enkle forhold la han og hans medarbeidere grunnlaget for en livskraftig   folkehøgskole. I 1951 ble Moi turisthotell i Lund kjøpt, og skolen skiftet navn til Lundheim folkehøgskole.


Litt om Lundheims bygninger

Det gamle turisthotellet, Gamlebygget som det kalles, er fremdeles i bruk, men det meste av skolens virksomhet foregår på Hovedbygget, som stod ferdig i 1967. Senere har det kommet til både terapibasseng, gymsal, undervisningsbygg og nytt internat.


En inkluderende folkehøgskole

På begynnelsen av 1970-tallet begynte Lundheim også å ta inn elever uten funksjonshemninger. Visjonen er at skolen skal være en møteplass der ungdom med og uten funksjonshemninger skal ha et folkehøgskoleår sammen, lære av hverandre og lære hverandre å kjenne. Vi ønsker også at elevene på denne møteplassen skal få nye ferdigheter, lære ny kunnskap og møte positive holdninger og verdier.


Stiftelsen Lundheim folkehøgskole

I 1981 overtok Stiftelsen Lundheim folkehøgskole eieransvaret for skolen. Stiftelsen har som formål å drive folkehøgskole på kristent verdigrunnlag for ungdom med og uten funksjonshemninger  Medlemmene til stiftelsesstyret utnevnes av Norges Handikapforbund, Lund kommune og Norges Kristelege folkehøgskolelag. Lundheim folkehøgskole er tilknyttet Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole.

 

 

Sagt om Lundheim

"Året mitt på Lundheim har vært det beste året i hele mitt liv. Det er akkurat som om du får en ny del til familien. Skolen og de ansatte passer godt på at alle sammen blir inkludert ved å ha sammenkomster og turer. Det har vært et ubeskrivelig bra år!"
Heidi Tandberg,elev 2012-2013.


"Sangtalentet ble for alvor oppdaget av en korleder på Lundheim folkehøgskole i Rogaland."

Ole Gustav Johnsen, elev 1998-1999 - deltaker i X faktor 2010 og plateaktuell.


"Redningen hennes ble å gå ett år på folkehøgskole i Moi, midt mellom Stavanger og Kristiansand. Dette skoleåret snudde Karis liv. Der fikk hun venner og ble inkludert."
Intervju med Kari Olestad fra Ingen Grenser, Hjemmet 17.11. 2012.
Kari Olestad, elev 2000-2001.


"På Lundheim hadde jeg en sterk følelse av å være til."

Galleri Lista fyr, kunstner
Alfred Vaagsvold lærer på Lundheim 1978-1996.


"Smilen og den varme, venlege kontakten har alltid møtt meg på Lundheim."
Arne Grimstad, forfatter og tidligere NRK-profil.


"Eg kjende meg velkommen til Lundheim første gongen eg kom dit og har gjort så alltid sidan. For meg har Lundheim vore min beste bokmanns-arbeidsstad alt frå 1955 til denne dag. Dei fleste bøker eg har skrive i snart 20 år har delvis eller i hovudsak fått si utforming der"
Alfred Hauge, 1915-1986, forfatter ( Cleng Peerson m.m), sitat  hentet fra 25-årsskriftet til Lundheim folkehøgskole 1974. Hauge satt da som medlem av skolestyret for Lundheim.


"Lundheim tente gnisten. Hadde aldri vært fysioterapeut om det ikke var for Lundheim."
Ingebjørg Teistedal Gjøtterud, fysioterapeut og tidligere elev på Lundheim folkehøgskole.


"Jeg vet at tilfeldigheter styrer mye. Men Lundheim er en av mine beste tilfeldigheter."
Jon Arve Bjordal, tidligere elev.


"Nevne en spesiell opplevelse? Hele skoleåret var en neste lang, spesiell hendelse."
Bernt Tore Bakken, tidligere elev.


"Kom som nyutdannet lærer til Lundheim. Den beste videreutdanninga en pedagog kan få! Et år ble plutselig til sju.. Anbefaler varmt et år eller 13 i folkehøgskolen, og spesielt Lundheim!! Vil tilbake en dag".
Vidar Arntsen, gitarist i gruppen Myrull, lærer på Lundheim 1991-1998.


"Møte med unge mennesker som strever mer enn andre pga av et handikap, men som allikevel har et livsmot som mange andre kan misunne en, har gjort noe med meg.  Og også med den mange funksjonsfriske som har gått ved skolen. Derfor sier jeg ja, hvert år Lundheim ringer meg og ber meg om å holde konsert for elevene!"
Hans-Inge Fagervik, artist.