top of page

Stipendiat på Lundheim

I mylderet av linjer, jobber, utdanninger og retninger en kan velge er det er et en retning som skiller seg ut. Nesten alle folkehøgskoler har en stipendiatlinje, og Lundheim Folkehøgskole er ikke et unntak. Men hva er en Stipendiat aka. Stipp, og hva gjør de egentlig?Hva er en stipendiat?


Å være stipendiat er både gøy, krevende og annerledes. En stipendiat er ikke helt en elev, og ikke helt en ansatt. En av stipendiatene året 20/21 var Håkon (21), og han beskriver stipendiatlinja som det å være bindeleddet mellom elever og lærere. De fleste stippene er mellom 19 og 22 år, og man har derfor god kontakt med elevene. Det er ofte ting som blir lettere å snakke om når man er jevnaldrende, forteller Håkon, og da er det bra å kunne snakke med en stipp.


Håkon er stipendiat på Lundheim i skoleåret 2020-2021, og trives veldig godt med det.


For å bli stipendiat søker en på folkehøgskolenes egne stipendiatlinjer. Du kan lese mer om stipendiatlinjen på Lundheim Folkehøgskole her. De som søker seg inn som stipp ønsker gjerne å prøve ut ulikt sosialt arbeid, før de skal gå videre med utdanning eller jobb. Noen velger å gå videre med yrker eller utdanning innen helse, omsorg, lærer eller sosialarbeider, mens andre finner ut at det ikke var helt det de ønsket å gjøre. Alle som er stipendiater må være fylt 19 år, og de må ha gått et år på folkehøgskole tidligere. Når du er stipp betaler du ikke skolepenger, og Lundheim dekker mat og opphold gjennom året.


En dag på jobb


Håkon mener at det aller beste med å være stipp er å se personlig vekst i elevene. Lundheim Folkehøgskole er en tilrettelagt skole, det innebærer at en del av elevene her trenger hjelp til forskjellige ting i løpet av både skoledagen og på fritiden. Og der kommer vi stipper inn i bildet, forteller han.


Jeg søkte stipp fordi jeg ville utfordre meg selv og prøve meg på en variert jobb.

- Håkon, stipendiat


På Lundheim bor alle elevene på skolen, og er en del av internatet. Siden skolen er tilrettelagt for elever med ulike utfordringer er internatet en stor del av stippenes hverdag. Dette skiller stipendiatjobben på Lundheim fra mange andre folkehøgskoler, her får stippene jobbe tett på elevene og virkelig prøve seg i omsorgsyrket. En del av jobben som stipp er å ha internatvakter forteller Håkon, og der er jobben din å hjelpe primært elver med forskjellige funksjonshemminger.Da hjelper du til med personlig stell som dobesøk, dusjing, spising og andre generelle ting som en kan trenge hjelp med. I disse timene jobber du turnus, og det er veldig greit mener han, for da får man også mye fritid.Comments


bottom of page